ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 38ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΥΕ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 38ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ

 Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

11.00                Προσέλευση Συνέδρων

12.00               Προσέλευση προσκεκλημένων

Κήρυξη έναρξης Συνεδρίου από τoν   Πρόεδρο της Ο.Ι.Υ.Ε.

 

13.00                 Εκλογή Ψηφολεκτών

Εκλογή Προεδρείου

Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων

13.30                Διοικητικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

15.00                 Μεσημβρινή διακοπή (γεύμα)

16.30                 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

(17.30 έως 18.30 κατάθεση υποψηφιοτήτων & ψηφοδελτίων)

17.30                Εισήγηση της Διοίκησης επί του Προγραμματισμού Δράσης –  Οικονομικός Προϋπολογισμός επόμενης  τριετίας

18.30                 Ομιλίες

20.30                 Τέλος εργασιών πρώτης ημέρας

21.00                 Δείπνο

 2η ΗΜΕΡΑ

 Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

 

08.00-09.30      Ομιλίες

Αποφάσεις – Ψηφίσματα

Έγκριση Προγραμματισμού Δράσης

                          Μυστικές ψηφοφορίες:

09.30-12.00       Για αντιπροσώπους από επαρχία (ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΧΩΡΟΎΝ)

13.00                   Για αντιπροσώπους από Αθήνα

Α. Επί του Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού & Προϋπολογισμού

Β. Για την εκλογή 21 τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου,  5 τακτικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής  Αντιπροσώπων για το

Συνέδριο της ΓΣΕΕ

20.00                 Λήξη ψηφοφοριών

Κοινοποίησε το: