Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, συμμετοχής γυναικών στα σωματεία της ΟΙΥΕ