ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας