ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα – 24ωρη απεργία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

24ωρη απεργία για τους εργαζόμενους μέσω των εταιρειών ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS, Mellon Technologies, MFP, Printec, Action Line, Εθνοdata στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας για την
Πέμπτη 17/10/2013.

Κοινοποίησε το: