ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 5ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔΗΝ (ΠΕΜΠΤΗ 27/6/2013)