ΕΦΟΡΙΕΣ: 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΚΑΙ ΟΣΥΟ 27 & 28/6/2013