Υπόμνημα – Θέσεις της ΟΙΥΕ, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη.

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, η μεγαλύτερη σε δύναμη Ομοσπονδία του ιδιωτικού τομέα, εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων,  εργαζόμενους από βασικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας, όπως είναι το εμπόριο, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η ναυτιλία, ο τουρισμός κ.λπ.

Στις συνθήκες της πανδημίας τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακυρώνονται καθημερινά και υπολείπονται από τις πραγματικές ανάγκες προστασίας των εργαζομένων. Η προστασία της υγείας τους υποβιβάζεται κάτω από την ανάγκη της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων την ίδια στιγμή που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ανεπαρκείς για ελέγχους και μεταθέτουν μεταξύ τους ευθύνες και αρμοδιότητες. Σας είναι ήδη γνωστό ότι στους χώρους εργασίας μετράμε ήδη πολλούς νοσούντες , αλλά και θύματα του covid 19.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι των κλάδων που αντιπροσωπεύουμε αντιμετωπίζουν, λόγω της πανδημίας,  μια ζοφερή πραγματικότητα. Στο εμπόριο το μακρύ διάστημα των αναστολών λειτουργίας οδηγεί σε μια τεράστια εισοδηματική υποτίμηση των εργαζομένων κάτω του οριακού κόστους ζωής, καθώς και στον κίνδυνο μείωσης των θέσεων εργασίας, ενώ στους κλάδους των υπηρεσιών (μεταφορές, φύλαξη, λογιστικά γραφεία κλπ.) έχουμε την υπερεντατικοποίηση των όρων εργασίας. Στην δύσκολη αυτή περίοδο το κράτος οφείλει να στηρίξει  τους εργαζόμενους, που ζουν κάτω από το οριακό κόστος ζωής και να προστατεύσετε τις θέσεις εργασίας.

 

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε το παρακάτω ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΘΕΣΕΙΣ της ΟΙΥΕ.

 

Για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και συνολικά:

 

 1. Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση του εξοπλισμού και νέες ΜΕΘ. Ανάπτυξη ενός Συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας με χρήση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας , ακόμη και με επίταξη αν χρειαστεί, καθώς η διασφάλιση της υγείας των πολιτών πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα κάθε οργανωμένης κοινωνίας.
 2. Επικαιροποίηση των Εκθέσεων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε κάθε χώρο δουλειάς που θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων κάθε επιχείρησης (πανδημία και άλλοι κίνδυνοι) και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, καθώς και έλεγχοι για την ουσιαστική εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Οι απώλειες ζωών λόγω κορονοϊού να χαρακτηρίζονται ως εργατικά ατυχήματα.
 3. Να γίνονται δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας. Προληπτικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλες τις επιχειρήσεις. Να δυναμώσει συνολικά το πλέγμα προστασίας από τον κορονοϊό στους χώρους δουλειάς.
 4. Απολύμανση όλων των κοινόχρηστων εργαλείων ανά βάρδια. Καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 5. Άμεση καταγραφή και δημοσιοποίηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Διασφάλιση της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.
 6. Να στελεχωθούν άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους και να διενεργηθούν έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα γραφεία, στα καταστήματα, στις αποθήκες με προτεραιότητα τους μεγάλους χώρους που υπάρχει συρροή κρουσμάτων.
 7. Ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων προς και από τη δουλειά, με πύκνωση των δρομολογίων στα ΜΜΜ, με συχνές απολυμάνσεις και διασφάλιση τήρησης των μέτρων στα πούλμαν των εταιρειών.

 

Για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων:

 

 1. Την γενναία αύξηση των επιδομάτων ειδικού σκοπού, τα οποία υπολείπονται του κατώτατου μισθού.
 2. Την διατήρηση της μείωσης των ενοικίων των κατοικιών των εργαζομένων για όλους τους επόμενους μήνες, πέραν των διαστημάτων αναστολής.
 3. Μείωση των τιμολόγιων των ΔΕΚΟ για τους εργαζόμενους (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) στο μοντέλο των ενοικίων.
 4. Την αύξηση της επιδότησης του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο 100% των  μισθολογικών απωλειών.
 5. Την αύξηση του αφορολογήτου και την μείωση των φορολογικών συντελεστών, καθώς και την μείωση της παρακράτησης φόρου (ΦΜΥ) για τους εργαζόμενους στους πληττόμενους κλάδους.
 6. Υπάρχουν τμήματα εργαζομένων που έχουν μείνει χωρίς στήριξη όλο το διάστημα της πανδημίας (εργαζόμενοι στο εμπόριο με εργόσημο και τουριστικά γραφεία της χώρας).
 7. Κανονική καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους που νοσούν, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των μισών ωρών απουσίας με απλήρωτες υπερωρίες όσων έχουν τεθεί σε καραντίνα λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 

Για την προστασία των θέσεων εργασίας:

 

 1. Την απαγόρευση των απολύσεων και των δυσμενών μεταβολών των ατομικών όρων εργασίας έως τις 30 Ιουνίου.
 2. Την θεσμοθέτηση ημερήσιου και εβδομαδιαίου πλαφόν υπερωριών.
 3. Την παράταση των συλλογικών συμβάσεων για όλο το 2021 και την επαναφορά της διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

 

Τέλος, για τα θέματα ασφάλισης:

 

 1. Ο τρόπος υπολογισμού ημερών ασφάλισης για τους μερικώς απασχολούμενους, οι οποίοι ανελλιπώς εργάζονται με μειωμένο ωράριο και αμείβονται με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Δεδομένου ότι, οι ανωτέρω σε αντίθεση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ασφαλίζονται για όσες ακριβώς ημέρες απασχολούνται ανά μήνα και σε περίπτωση που ο εργοδότης τους ασφάλισε για περισσότερες ημέρες (25), αυτές ακυρώνονται με απόφαση των Διευθυντών των υποκαταστημάτων π.χ. εργαζόμενος που αμείβεται με 975 ευρώ μικτά (με 5νθήμερο, 7ωρο) έχει 22 ημέρες ασφάλισης έναντι 25 ημερών για μισθωτό που αμείβεται με 650 ευρώ 5νθήμερο, 8ωρο. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, με παρέμβασή σας να δίνεται η δυνατότητα των 25 ημερών ασφάλισης για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, υπό προϋποθέσεις.
 2. Η περαιτέρω επέκταση της ψηφιοποίησης των ενσήμων των εργαζομένων προ 1994 (που ως τώρα εμφανίζει το σύστημα ΑΤΛΑΣ) θα επιτάχυνε και θα διευκόλυνε όλο το σύστημα ασφάλισης.
 3. Καθυστερήσεις επίσης παρουσιάζονται στην καταχώρηση και στην απόδοση προς τους ασφαλισμένους των επιδομάτων ασθενείας, ειδικά σ΄αυτή την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

 

Κύριε Υπουργέ,

Οι στιγμές που βιώνουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμες και δύσκολες για όλους μας. Ειδικά για τους εργαζόμενους είναι εφιαλτικές.

Σ’ αυτές τις ζοφερές στιγμές η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον εργαζόμενο, με όλα της τα μέσα, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της σ’ αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουμε.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα συνάντηση με την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους που αντιπροσωπεύουμε.

Με εκτίμηση,

Για την ΟΙΥΕ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [286.10 KB]

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment