ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Αριθ. Πρωτ. 391

Αθήνα, 11/9/2017

Προς

Τα Σωματεία των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε εκδόθηκαν τις προηγούμενες μέρες και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, οι νέες διατάξεις για τις καθαρίστριες σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου:

α) η νέα ΚΥΑ για την καθαριότητα των σχολείων για το διδακτικό έτος 2017-2018 (υπ΄αριθμ. Κ1/143615, ΦΕΚ 3131/08.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και

β) ο ορισμός του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης (υπ’ αριθμ. 7867/1.9.2017(ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α.

Η νέα ΚΥΑ συνιστά μια σημαντική νίκη  όλων των σωματείων και της Ομοσπονδίας μας, μια νίκη για τους αγώνες που δώσαμε όλη την προηγούμενη χρονιά, μέσα και έξω από τα σχολεία, μέσα και έξω από τα Υπουργεία.  

Και τούτο διότι με τη νέα ΚΥΑ χορηγούνται για πρώτη φορά μετά το 2008, αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων του κλάδου, το ύψος των οποίων ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 10%.

Συγκεκριμένα και με βάση υπολογισμού τις 6 αίθουσες καθαρισμού, χορηγείται αύξηση 4% για τον καθαρισμό των αιθουσών και 6% για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ:

  1. Για τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των κοινόχρηστων χώρων για όλο το διδακτικό έτος 2017-2018 (10 μήνες), η τελική μικτή αμοιβή για 6 αίθουσες ανέρχεται σε 2230,04 Ευρώ. Προσοχή στην αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής (σύμφωνα με τον τρόπο που επισημαίνεται παρακάτω).
  2. Για κάθε αίθουσα καθαρισμού λιγότερων των 6 αιθουσών, η τελική μικτή αμοιβή μειώνεται ετησίως κατά 249,6 Ευρώ.
  3. Για κάθε αίθουσα καθαρισμού περισσότερων των 6, η τελική μικτή αμοιβή αυξάνεται ετησίως κατά 352,56 Ευρώ, με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες.
  4. Η αμοιβή για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται σε 20,5 ευρώ ετησίως για κάθε μία αίθουσα διδασκαλίας που καθαρίζει η εργαζόμενη και έχει  ενσωματωθεί στα παραπάνω ποσά.
  5. Τέλος, αυξάνεται και η προϋπάρχουσα αμοιβή καθαρισμού για κάθε αίθουσα διδασκαλίας των ολοήμερων τμημάτων των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων σε 352,56 Ευρώ ετησίως.

Προσοχή: Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν συνολική ετήσια αμοιβή (10 μήνες) και είναι μικτά. Από αυτά πρέπει να αφαιρεθεί η εισφορά εργαζομένου 15,5%, ώστε να βγει το καθαρό ποσό αμοιβής. 

 Πέραν των παραπάνω, σημαντική μας νίκη είναι και η αύξηση του συνολικού κονδυλίου που θα διατίθεται για την καθαριότητα των σχολείων.

Καταφέραμε το κονδύλι αυτό να αυξηθεί από 39.500.000 Ευρώ σε 45.000.000 Ευρώ για όλη τη σχολική χρονιά, δηλαδή αύξηση 14%. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αμοιβή όλων των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού μονίμων ΙΔΑΧ.

Ακόμα και προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή των αμοιβών σε μηνιαία βάση, καταφέραμε ο προϋπολογισμός της καθαριότητας των σχολείων να «σπάσει» σε δύο μέρη: ένα μέρος από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ένα μέρος από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου κάθε έτους. Και τούτο διότι η σχολική χρονιά αναφέρεται σε 2 έτη, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός σε 1 έτος.

Τέλος, καταφέραμε το ποσόν χρηματοδότησης για την σχολική καθαριότητα, να ανέρχεται για κάθε ένα από τα επόμενα 5 χρόνια στα 45.000.000 Ευρώ, γεγονός που μας διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση όπως το 2015-2016. Αυτό βεβαίως δεν μας απαγορεύει να διεκδικήσουμε στο μέλλον μεγαλύτερα κονδύλια και αυξήσεις για την καθαριότητα των σχολείων.

Ήδη το ΙΝΕΔΙΜ εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο προς τις σχολικές επιτροπές, καθώς και τον Πίνακα των νέων αμοιβών, τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Παρά το γεγονός ότι, δεν έχει επιτευχθεί ο μεγάλος μας στόχος, δηλαδή η -χωρίς όρους και προϋποθέσεις- μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου και η μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα, ωστόσο η φετινή χρονιά ξεκινά με μια μεγάλη νίκη για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του κλάδου.

Αυτή η νίκη δείχνει ότι, οι ενωτικοί μαζικοί αγώνες έχουν αποτέλεσμα.

Αυτή η νίκη είναι το αποτέλεσμα του συνεχούς αγώνα όλων των Σωματείων – μελών μας και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας συνολικά.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας

 Τώρα προέχει καμία εργαζόμενη καθαρίστρια να μην μείνει χωρίς δουλειά!!

 Ακολουθεί η μάχη για τη μονιμοποίηση!!!

Σας καλούμε να παρεμβαίνετε δυναμικά σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού εργαζόμενης από την εργασία της και να ενημερώνετε για κάθε τι σχετικό την Ομοσπονδία.

Συναδελφικά,

Για την ΟΙΥΕ

Συνημμένα: (4)

  1. Νέα ΚΥΑ για την καθαριότητα των σχολείων για το διδακτικό έτος 2017-2018 (υπ΄αριθμ. Κ1/143615 , ΦΕΚ 3131/08.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄).
  2. Ορισμός του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης (υπ’ αριθμ. 7867/1.9.2017(ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α.
  3. Εγκύκλιος ΑΠ 606/53/41598 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018».
  4. Πίνακας νέων Αμοιβών – ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 

 

 

 

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment