ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017 – ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΙΑ

Αθήνα, 20/4/2017
Προς
Σωματεία – Μέλη ΟΙΥΕ
Θέμα: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, η Πρωτομαγιά συμπίπτει φέτος με την ημέρα Δευτέρα.
Η 1η ΜΑΗ είναι ημέρα πάλης για την εργατική τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Με συγκεντρώσεις και πορείες, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα προβάλλουν τα κοινωνικά και οικονομικά τους αιτήματα και καθορίζουν το διεκδικητικό τους πλαίσιο.

Η Πρωτομαγιά είναι ΑΠΕΡΓΙΑ και όχι ΑΡΓΙΑ

Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα, ποτέ, ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν, δεν διεκδίκησαν από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις να κηρύσσουν ως Αργία την 1η ΜΑΗ. Ωστόσο, ως γνωστόν με Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και η φετινή Πρωτομαγιά ορίστηκε ως Αργία.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από την κατεδάφιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, από το πετσόκομμα των συντάξεων, από τη συνεχιζόμενη λιτότητα χωρίς τελειωμό, από τη δυσβάσταχτη φορολογία, από τις αμέτρητες στρατιές ανέργων, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να καταστήσουμε την Απεργία της 1η ΜΑΗ ένα δυνατό και μαζικό πολιτικό γεγονός, που θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση, στους δανειστές και στους εργοδότες.
Καλούμε όλα τα σωματεία μας, μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, ενημερωτικές συσκέψεις και εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, να προετοιμάσουν, σε συντονισμό με τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα, την ΑΠΕΡΓΙΑ της 1ης ΜΑΗ, προκειμένου αυτή να έχει μαζικό και ενωτικό χαρακτήρα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του τριημέρου.
Η Ομοσπονδία μας τις επόμενες ημέρες θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση, την οποία και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με άλλα υλικά.
Τέλος, σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό έγγραφο αναφορικά με το τι ισχύει για την Πρωτομαγιά.
Συναδελφικά,

Για την ΟΙΥΕ

*************

Αθήνα, 20/4/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Παρά το γεγονός ότι στο Β.Δ.748/1966, η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β.Δ/τος. Έτσι και φέτος, με την υπ΄ αριθμό 16072/310 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄13/4/2017, καθορίστηκε η πρώτη Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Να σημειωθεί ότι, για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση σύμπτωσης της ημέρας αυτής (Δευτέρα 1 Μαΐου 2017) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδας.
Ειδικότερα όσον αφορά την αργία της Δευτέρας 1ης Μαΐου, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, δηλαδή για την εβδομάδα από 1 μέχρι 6 Μαΐου θα λάβουν αποδοχές για 6 ημερομίσθια, είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο.
Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (Δευτέρα 1η Μαΐου 2017), θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ενώ αν δεν εργασθούν και λάβουν κατ΄ αυτή το ρεπό τους για την εβδομάδα αυτή, θα λάβουν πάλι αποδοχές για 6 ημερομίσθια χωρίς προσαύξηση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75% αν δε δεν εργασθούν, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό χωρίς περικοπή.
Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω κατηγοριών με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, με την οποία έχει συμφωνηθεί οι εργαζόμενοι να εργάζονται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα) θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής με προσαύξηση 75%.
Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί τις Κυριακές οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν μεν την ημέρα αυτή, αλλά θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση.
Αν όμως με βάση τη σύμβασή τους δεν εργάζονται τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας, (εργάζονται π.χ. από Τρίτη μέχρι Παρασκευή) δεν θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν τους καταβάλλεται και τις λοιπές Δευτέρες του έτους, με βάση τη σύμβασή τους.
Τέλος, να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, αφού για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες, του Δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν οι αρμόδιοι για το προσωπικό αυτό Υπουργοί, εκδώσουν σχετική απόφαση με βάση άλλες εξουσιοδοτικές για το θέμα αυτό διατάξεις νόμου.

Για την ΟΙΥΕ

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment