ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Εργασία και αμοιβή κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 2016 και Νέου Έτους 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α. Χριστούγεννα – 25 Δεκεμβρίου 2016:

Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες εορτών, καθώς πρόκειται για ημέρα εξαιρέσιμης εορτής, η οποία ειδικά φέτος συμπίπτει
και με ημέρα Κυριακή.

Όσον αφορά στην καταβολή αμοιβής όσων εργαστούν την ημέρα των Χριστουγέννων:
α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ο εργοδότης καταβάλλει τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες εργασίας, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες εργαστούν.
β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
– σε επιχειρήσεις που συνήθως αργούν τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας κι εκτάκτως φέτος θα λειτουργήσουν την 25η Δεκεμβρίου, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
– σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο προβλεπόμενες αργίες, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (στις περιπτώσεις εργασίας άνω των πέντε ωρών κατά την ημέρα αυτή) βαρύνει τόσο τις επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και αργίες, όσο και τις επιχειρήσεις που δεν  υπάγονται στις διατάξεις αυτές και λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις ημέρες αργιών.
Β. 26η Δεκεμβρίου, Θεοφάνεια:
Δεν προβλέπονται από το νόμο ως υποχρεωτικές αργίες, όμως μπορούν να χορηγούνται από ειδικά διατάγματα, ισχύουσες Σ.Σ.Ε., κανονισμούς εργασίας κ.λ.π.

Γ. Πρωτοχρονιά 2017:
Πρόκειται επίσης, για μη εξαιρέσιμη από το νόμο εορτή, η οποία όμως μπορεί να χορηγείται ως αργία από ειδικά διατάγματα, ισχύουσες Σ.Σ.Ε., κανονισμούς εργασίας κ.λ.π.. Ειδικά για το 2017 και δεδομένου ότι η 1η Ιανουαρίου συμπίπτει φέτος με ημέρα Κυριακή, οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή οφείλουν:
α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες εργασίας τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους. Πέραν τούτου, και στις περιπτώσεις που η απασχόληση του εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες, η επιχείρηση υποχρεούται να τους χορηγήσει αναπληρωματική ανάπαυση.
β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
– σε επιχειρήσεις που συνήθως αργούν τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας κι εκτάκτως φέτος θα λειτουργήσουν την 1η Ιανουαρίου, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
– σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο προβλεπόμενες αργίες, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (στις περιπτώσεις εργασίας άνω των πέντε ωρών κατά την ημέρα αυτή) βαρύνει τόσο τις επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και αργίες, όσο και τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές και λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις ημέρες αργιών.

Κοινοποίησε το:
Blog Attachment